Upcoming Lecture: The Contemporary Relevance of Medical Heritage

18th century wax obstetrical model of forceps delivery in childbirth,
Josephinum Museum, Vienna

Dutch follows English below:

Medical museums can play a major role in society by contributing to health and wellbeing. There are over 240 museums displaying medical heritage in Europe, and more than 37 million visitors have attended anatomical exhibitions such as Gunther von Hagens’ Body Worlds. Clearly there is great public interest in medical history and heritage – although there is also much disagreement about what should be shown, who should see it, and what audiences might gain from such encounters with the past.

In her inaugural lecture, Professor Manon Parry will demonstrate the importance of medical heritage for understanding history, but also in addressing contemporary public health problems, from the stigma of illness or disability, or the spread of a new coronavirus, to issues of sexuality and reproduction. Innovative uses of sounds, objects, images, and exhibitions will be examined to show how classrooms as well as cultural venues are now used to introduce diverse groups to the material culture of the history of medicine, to promote health, as well as learning.

Friday 20 maart 2020
15.45 uur (precisely), VU university aula,
De Boelelaan 1105.
Followed by drinks reception.

De hedendaagse relevantie van medisch erfgoed

Medische musea kunnen een belangrijke rol spelen in de samenleving door bij te dragen aan gezondheid en welzijn. Er zijn meer dan 240 musea met medisch erfgoed in Europa, en meer dan 37 miljoen bezoekers hebben anatomische tentoonstellingen bezocht zoals Body Worlds van Gunther von Hagens. Het is duidelijk dat er grote publieke belangstelling is voor medische geschiedenis en erfgoed – hoewel er ook veel onenigheid is over wat er moet worden getoond, wie het zou moeten zien en wat het publiek zou kunnen winnen bij dergelijke ontmoetingen met het verleden.VU-hoogleraar

Manon Parry toont in haar oratie het belang van medisch erfgoed voor het begrijpen van de geschiedenis, maar ook bij het aanpakken van hedendaagse volksgezondheidsproblemen. Van het stigma van ziekte of handicap, of de verspreiding van het nieuwe coronavirus, tot kwesties van seksualiteit en voortplanting. Innovatief gebruik van geluiden, objecten, afbeeldingen en tentoonstellingen wordt onderzocht om te laten zien hoe klaslokalen en culturele locaties nu worden gebruikt om verschillende groepen kennis te laten maken met de materiële cultuur van de geschiedenis van de geneeskunde, gezondheid te bevorderen, evenals leren.

vrijdag 20 maart 2020
om 15.45 uur precies, in de aula van de Vrije universiteit,
De Boelelaan 1105.
Na afloop receptie.